• vi

MeLinh Point

Melinh Point, Lầu 1,
02 Ngô Đức Kế, Q.1, HCM

(028) 2210 2311
(028) 2219 3942

Zen Plaza

Zen Plaza, Lầu 2,
54-56 Nguyễn Trãi, Q.1, HCM

(028) 2210 2309

Vincom Center

Vincom Ceter B, B3-27 Tầng B3,
72 Lê Thánh Tôn, Q.1, HCM

(028) 6279 6192
(028) 6275 6193